Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/server548616/ftp/migracja/trenerdlakazdego.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301
Regulamin uczestnictwa w zajęciach - Instruktor narciarstwa biegowego, biegania i nordic walking - Warszawa | Trening na nartorolkach, biegówki | Trening narciarstwa biegowego online

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych/rekreacyjnych/lekcjach organizowanych przez Rysport Ryszard Śmietański, NIP 527-235-10-64.

Informacje dotyczące zdrowia

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych/rekreacyjnych/lekcjach organizowanych przez Rysport Ryszard Śmietański, NIP 527-235-10-64.

Informacje dotyczące zdrowia

 1. Uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości osoba powinna jak najszybciej skonsultować się z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia.
 2. Należy wypełnić oświadczenie.
 3. Należy powiadomić o wszystkich doznanych kontuzjach lub chorobach, które mogą mieć wpływ na ograniczone uczestnictwo w sporcie.
 4. Każda osoba ma prawo odmówić wykonywania ćwiczeń oraz ćwiczy na tyle, na ile pozwalają jej warunki fizyczne.

Informacje dotyczące danych osobowych

 1. Informacje dotyczące danych osobowych i stanu zdrowia będą poufne.
 2. W każdym momencie istnieje wgląd do dokumentacji oraz dokonania zmian.
 3. Posiadane dane służą do komunikowania się oraz przekazywania informacji między trenerem, a uczestnikiem zajęć.
 4. Informacje dotyczące danych osobowych i stanu zdrowia po zakończonej współpracy będą zwracane lub niszczone po 1 miesiącu od zakończonej współpracy.

Informację dotyczące płatności

 1. Zajęcia są płatne z góry, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku opuszczenia zajęć bez wcześniejszego powiadomienia trenera, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.
 3. W przypadku powiadomione bezpośrednio przed zajęciami o nieobecności, uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty za zajęcia.
 4. W przypadku zgłoszenia nieobecności najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanym treningiem, uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wniesionej opłaty za zajęcia lub istnieje możliwość przełożenia treningu na dogodny termin.
 5. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek.

Informacje dotyczące zajęć

 1. Zajęcia są dobrowolne.
 2. Zajęcia prowadzone będą na najwyższym możliwym poziomie.
 3. Podczas zajęć obowiązują równorzędnie regulaminy i zasady miejsc, w których odbywają się zajęcia.
 4. Na zajęciach obowiązuje kultura słowa oraz zachowania.
 5. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 6. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 7. Strój na zajęcia powinien być przeznaczony do sportu.
 8. Ubiór powinien być dobrany do warunków atmosferycznych oraz nie krępujący ruchów.
 9. Każdy uczestnik powinien posiadać swój sprzęt.
 10. W przypadku braku sprzętu istnieje możliwość jego wypożyczenia.
 11. Sprzęt będzie wypożyczany odpłatnie według obowiązującego cennika.
 12. W przypadku zniszczenia sprzętu, osoba wypożyczająca go jest zobowiązana do pokrycia szkody finansowej w całości, a w przypadku dzieci prawni opiekunowie.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach czuwają trener oraz rodzice.
 14. Za szkody spowodowane przez dzieci powstałe na zajęciach odpowiadają opiekunowie.
 15. Wszystkie inne punkty obowiązują także dzieci i należy je z nim zapoznać.
 16. Dzieci uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców.

Kontakt ze specjalistą ( nie dotyczy zajęć jednorazowych, rekreacyjnych oraz lekcji)

 1. Każda osoba korzystająca z zajęć sportowych ma prawo do konsultacji z trenerem.
 2. Trener zastrzega sobie możliwość odpowiadania na wybrane pytania klientów.
 3. Na stronie internetowej mogą być publikowane pytania i odpowiedzi na wybrane pytania.
 4. Odpowiedzi na wybrane pytania będą publikowane na stronie internetowej bez podawania danych osobowych.

Informacje dotyczące treningu ( nie dotyczy zajęć jednorazowych, rekreacyjnych oraz lekcji)

 1. Przekazany plan treningowy może być modyfikowany tylko na własną odpowiedzialność.
 2. Każdą modyfikację planu należy zgłosić trenerowi.
 3. W przypadku nie wykonania żądanego zadania z przyczyn fizycznych lub innych należy poinformować trenera.
 4. W przypadku innych sytuacji nie wymienionych wyżej, lecz mających wpływ na trening należy poinformować trenera o zaistniałej sytuacji.
 5. Indywidualne plany treningowe przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez uczestnika efektów, za co trener nie ponosi odpowiedzialności.

Dostępność regulaminu

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania na stronie serwisu www.trenerdlakazdego.pl.