Trening na odległość „On line”

Opublikowane przez Ryszard Śmietański w dniu

Trening na odległość "online" w roku 2021

Prowadzenie treningów bez kontaktu osobistego? TAK- obecnie możliwe.
Jest na to prosty sposób wszystkie potrzebne informacje można na wiele sposobów przekazać trenerowi np:

Pierwszy przypadek jest najbardziej korzystny ze względu na możliwość stałego kontrolowania treningu poprzez uzyskany dostęp do wykonanych aktywności fizycznych poprzez link, który otwieramy w przeglądarce internetowej. Zamieszczanie plików na wirtualnym dysku lub wysłanie danych mailem może napotkać barierę oprogramowania potrzebnego do prawidłowego odczytania zawartości pliku. Najlepiej jest używać takich samych programów do obsługi plików w celu zminimalizowania błędów w postaci zapisu lub formatowania tekstu.
Wiele urządzeń przenośnych takich jak smartphony, zegarki, opaski, itp. są wyposażone w GPS. Dzięki nim możemy mierzyć potrzebne informacje do analizy naszego treningu min. prędkość maksymalna, średnia, minimalna, wysokość terenu na którym się poruszaliśmy oraz miejsce realizacji. Dodatkowo większość urządzeń posiada możliwość pomiaru tętna, który jest bardzo przydatnym wskaźnikiem przy wykonywaniu treningu oraz późniejszej analizy.
Poniżej przedstawione są przykładowe mapy i wykresy, które można obejrzeć po skończonym treningu:

W kontaktach na odległość możemy posłużyć się komunikatorami, które obsługują video i głosowe rozmowy lub popularne portale społecznościowe. 
Przy tak wielu możliwościach wymiany informacji nawet na drugim końcu świata jest możliwość prowadzenia treningu on-line.

Dla jakich osób kierowany jest trening na odległość on line:

Posiadanie wiedzy i umiejętności wykonywaniu ćwiczeń

Osoba trenująca on-line musi posiadać wiedzę jak należy wykonywać ćwiczenia oraz znać opis słowny ćwiczeń.
Trener przekazując plan treningowy on-line przekaże opis treningu w formie tekstowej, który zostanie przekazany w formie pliku pdf lub zostanie zaimportowany do aplikacji,  np. polar, garmin.

Warto dodać, że przy współpracy z trenerem musimy poznać jego nazewnictwo ćwiczeń oraz styl pracy.

Posiadanie prawidłowej techniki ruchu

Prawidłowa technika ruchu pozwoli nam uniknąć kontuzji, które mogą wystąpić kiedy nasze nawyki ruchowe są nie prawidłowe. Często przy nauce techniki ruchu pomagamy sobie filmami instruktażowymi na popularnych serwisach internetowych np: youtube. Niestety nie zawsze jest to właściwa droga ponieważ możemy pogłębić braki techniczne lub nabyć nowe błędy.
Dobrym wyjściem z tego problemu w treningu online jest trening mieszany/hybrydowy. Polega na tym, że spotykamy się z trenerem, który oceni nasze umiejętności i przekaże odpowiednie wskazówki do dalszej pracy. Stosując trening mieszany unikniemy pogłębiania nie właściwych nawyków ruchowych oraz trener pokaże nad czym jeszcze należy pracować.

Wykazanie się samodyscypliną

Przy treningu online musimy wykazać się samodyscypliną oraz dużym zaangażowaniem. A przy tym jeszcze monitorować trening i przekazywać wykonywany trening trenerowi. Informacje przekazywane z treningu pozwolą na korygowanie obciążeń treningowych i dobieranie do aktualnego stanu wytrenowania. Zapis treningu wpłynie na podniesienie jakości treningu oraz dodatkowym motywatorem jest stały nadzór trenera.